Katedra Technologii Mechanicznej i Meterologii, POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kilece
Polska
+48 41 342 45 34
342 44 34
+48 41 342 45 34
342 44 34