Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański im. prof. Józefa Węglarza

ul. H. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
Polska
+48 61 856 03 68