Idea powołania firmy Slavitech narodziła się w maju 2009 r. Wtedy to Zarząd OEZ Polska Sp. z o.o. (rok założenia 2003), na mocy porozumienia z SIEMENS AG oraz OEZ s.r.o. (centrala), dokonał wykupu spółki, która zajmowała się dystrybucją czeskiej aparatury w marce OEZ na terenie Polski. Od 1 maja 2009 r. OEZ Polska Sp. z o.o. stała się niezależnym podmiotem gospodarczy upoważnionym do reprezentacji marki OEZ w Polsce. W myśl przyjętych założeń od początku całego procesu nie nastąpiły żadne istotne zmiany w organizacji ani sposobie działania spółki. Z jednym wyjątkiem: spółka została zobowiązana do zmiany dotychczasowej nazwy wykorzystującej logotyp OEZ.

Wyjście z grupy i związana z tym samodzielność przedsiębiorstwa otworzyły nowe możliwości rynkowe. Dobre doświadczenia z dostawcą środkowoeuropejskim, jakim jest OEZ, kierowały uwagę Zarządu Slavitechu w stronę Europy Środkowej oraz Południowej, a zwłaszcza dawnej grupy państw RWPG. Pierwsze kroki zostały skierowane na Słowację do firmy SEZ Krompachy, producenta aparatury modułowej oraz łączników SN. Innym ciekawym słowackim producentem jest KIWA – przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w projektowaniu oraz produkcji urządzeń i systemów ochrony od przepięć w sieciach niskich napięć. Powodzeniem zakończyły się również pertraktacje z macedońskim producentem styczników Rade Konćar. Do grupy nowych partnerów handlowych Slavitechu dołączył również czeski producent systemów kompensacji mocy biernej KBH s.r.o. – nieduże przedsiębiorstwo o ogromnym potencjale rozwoju oraz wyjątkowych doświadczeniach.

Celem Slavitechu, tak jak dotychczas OEZ Polska, jest obsługa firm produkujących urządzenia rozdzielcze nn/SN. Niezmiennie intencją firmy jest rozwiązywanie napotkanych problemów technicznych z wykorzystaniem urządzeń dostępnych w ofercie, przy zachowaniu jak największej staranności, rzetelności oraz optymalizacji relacji pomiędzy bezpieczeństwem, funkcjonalnością i komfortem eksploatacji urządzeń a kosztem, który ponosi klient.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.