Przekładniki prądowe nn z otworem na kabel

working