Mikronika Badawczo-rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki

ul. Wykopy 2/4
60-001 Poznań
Polska
+48 61 6655 600
+48 61 6655 602