Komora klimatyczna

Szafa imitująca wahania temperatury, do określania mrozoodporności kostek brukowych i innych próbek betonowych, zamarzania gruntu i wahań temperatury.

Szafa wraz z półkami wykonana jest ze stali nierdzewnej,wyposażona jest w system chłodzący i grzewczy oraz termostat.

Cykl temperaturowy i czasowy trwa 24 godziny i może byćpowtarzany kilkakrotnie.

W trakcie 24 godzin badania temperatura przekracza 0O C przynajmniej przez 7 godzin ale nie więcej niż 9 godzin.