Miernik przetwornikowy mocy PA39

Klasa dokładności - 1,5
Zakresy pomiarowe wg szeregu - 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 lub dziesiętna krotność jednej z tych liczb
Napięcie wejściowe - 100/√3 (x/100/√3); 100 (x/100), 133, 230, 280, 400, 500, 690V
Prąd wejściowy - 1A (X/1A) 5A (X/5A)
Waga - 400g