ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ SA, Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych

ul. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznań
Polska
+48 608 921 129
+48 61 865 58 08