ELEKTRONICZNY REGULATOR ET1411

Wymiary: 35x71mm
Łatwe programowanie przez klawiaturę.
Kontrola grzania lub chłodzenia wybierana programowo.
Programowana wartośćkompensacji czujnika w zakresie 0...50°C.
Dolna i górna granica wartości zadanej może byćregulowana.