POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

ul. Winiarska 1
60-654 Poznań
Polska
+48 61 849 24 68