Urządzenia do podawania długich elementów AP-1500

1. Stanowisko do wiercenia i gwintowania długich przedmiotów z większą ilością otworów w jednej linii z wykorzystaniem wiertarki wieloczynnościowej MEX-30PF.

Wiertarka wieloczynnościowa MEX-30PF ze stołem krzyżowym przeznaczona jest do wiercenia, frezowania, wytaczania, gwintowania w stali, żeliwie, metalach kolorowych, tworzywach sztucznych. Ręczny wiertarski i precyzyjny wysuw wrzeciona. Obroty wrzeciona ustawiane 12-stopniową szybko zmienną przekładnią z paskiem klinowym (w standardzie). Wrzeciennik przestawny w pionie na żeliwnej okrągłej kolumnie z możliwością obrotu wokół kolumny. Mocowanie narzędzia w stożku Morse`a i z dociągiem śrubą (typową dla frezarek) umożliwia należyte i szybkie zamocowanie zarówno narzędzi wiertarskich z płetwą jak i frezów

Na zdjęciu powyżej przedstawiono wiertarkę wieloczynnościową MEX-30PF wyposażoną w bezstopniową regulację obrotów wrzeciona z cyfrowym odczytem rzeczywistych obrotów oraz: podstawę z wanną na wióry, pneumatyczne imadło mocujące materiał, urządzenie półautomatycznego gwintowania, układ pomiarowy (dł. 1500mm) rolotoki podające (dł. 2000mm) oraz odbierające materiał (dł.1000mm), halogenową lampę oświetlenia miejscowego pracującą na stanowisku do wiercenia i gwintowania długich przedmiotów z większą ilością otworów w jednej linii.

Stół podawczy wyposażony w cyfrowy pomiar długości przesuwu z funkcją powielania zadanych odcinków umożliwia prosty i szybki pomiar przesunięć dowolnie długich przedmiotów (listew, przekroi itp.). W wykonaniu jak na fotografii powyżej możliwość szybkiego ręcznego przesuwu przedmiotu wierconego o wartości przybliżonej do założonej i doprecyzowanie położenia pokrętłem stołu po zaciśnięciu imadła daje w rezultacie szybkie i precyzyjne ustawienie przedmiotu do wiercenia i ewentualnie gwintowania.

2. Urządzenie AP-1500 do wiercenia i gwintowania długich przedmiotów z większą ilością otworów w jednej linii.

Urządzenie AP - 1500 przeznaczone jest do precyzyjnego podawania materiału o dowolnej długości, z dokładnym pozycjonowaniem poszczególnych odcinków. Odmierzane odcinki mogą być pojedynczo lub partiami ustawiane w dowolnych długościach. Istnieje również możliwość zaprogramowania na cały przesuw o dowolnej długości. Urządzenie zainstalowane np. na wiertarce umożliwia wykonanie dowolnej ilości otworów o żądanych rozstawach z wysoką dokładnością (nawet do +/- 0,01mm).

Na zdjęciu powyżej przedstawiono wiertarkę wieloczynnościową MEX-30PF wyposażoną w bezstopniową regulację obrotów wrzeciona z cyfrowym odczytem rzeczywistych obrotów oraz: podstawę z wanną na wióry, pneumatyczne imadło mocujące materiał, urządzenie półautomatycznego gwintowania, halogenową lampę oświetlenia miejscowego współpracującą z wyżej wymienionym urządzeniem AP-1500.

Urządzenie AP-150 składa się z: rolotoku podawczego wyposażonego w imadło podające sterowane elektronicznie z pulpitu sterującego, samoczynnie podające materiał na zadane długości ustaloną ilość razy, pneumatyczne imadło mocowane np. na wiertarce oraz rolotok odbiorczy.

Automatyczny podajnik pręta AP-1500
DANE TECHNICZNE

Długość rolotoku podawczego: 2000 mm (inne długości wg oddzielnych ustaleń)

Szerokość rolotoku podawczego i odbiorczego: 200 mm (inne długości wg oddzielnych ustaleń)

Max skok suportu: 1200 mm (inne długości wg oddzielnych ustaleń)

Max szerokość detalu: 70 mm (inne długości wg oddzielnych ustaleń)

Zacisk materiału na rolotoku podawczym: Ręczny (Pneumatyczny - OPCJA)

Śruba kulowa: Oś X, Oś Y ( w maszynie np. MEX-30PF - OPCJA)

Rolotok odbiorczy: 1000 mm (inne długości wg ustaleń)

Imadło zaciskające materiał montowane na urządzeniu zewnętrznym (np. wiertarce MEX-30PF): Pneumatyczne

Przesuw osi Y w urządzeniu zewnętrznym (np. wiertarce MEX-30PF): Ręczne (Automatyczne – OPCJA)

Masa: 180 kg

Zasilanie / sterowanie: 400V, 50Hz / 24V

Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych i wyposażeń.