Ekonomiczna tokarka TK-500/600 CNC H

Kompaktowa tokarka CNC z płaskim łożem o doskonałym stosunku jakości do ceny. Ze względu na swoją wielkość, konstrukcję oraz nowoczesne sterowanie CNC jest obrabiarką uniwersalną pozwalającą na dokładną obróbkę skomplikowanych detali o zróżnicowanych wymiarach, wykorzystującą najnowsze technologie produkcyjne i nowoczesne narzędzia.

Zastosowane komponenty mechaniczne użyte do budowy maszyny gwarantują dokładną i szybką obróbkę przy zachowaniu wysokich standardów jakości i powtarzalności produkcji. Możliwe jest to głównie dzięki zastosowaniu odlewów żeliwnych o doskonałych właściwościach termicznych i mechanicznych, co zapewnia niewielkie odkształcenia cieplne.

Obrabiarka tego typu zamiast klasycznych imaków 4-pozycyjnych obecnie wyposażona jest w wielopozycyjną głowicę rewolwerową, pozwalającą na szybką i precyzyjną wymianę narzędzi. Głowica te charakteryzuje się dzięki opatentowanym rozwiązaniom dużą niezawodnością działania i trwałością.

Ponieważ tokarka tego typu stanowi podstawowe wyposażenie małych i średnich firm, wymagania jakie są jej stawiane, to przede wszystkim szybkie, elastyczne przezbrajanie i tworzenie programów CNC nastawionych na przedmioty obrabiane w małych seriach. Osiągane jest to dzięki ergonomicznej przestrzeni obróbczej obrabiarki, łatwemu dostępowi do wszystkich elementów, rozwojowi i popularyzacji na rynku sterowań numerycznych firmy SIEMENS. Interfejs sterowania oraz oprogramowanie szkoleniowe na komputer PC sprawia, że każdy operator może bez konieczności długotrwałej nauki pełnić rolę osoby obsługującej proces.

Zabezpieczenie przestrzeni obróbczej tokarki osłonami zapewniającymi ochronę przed hałasem i przedostawaniem się środków smarująco-chłodzących do otoczenia podniosło bezpieczeństwo pracy i spełniło rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony środowiska.

ZALETY:

1. Konstrukcja łożyskowania wrzeciona i budowa wrzeciennika. Zespół wrzecionowy spełnia wymagania techniczne dotyczące wysokiej dokładności obrotu, wysokiej sztywności statycznej i dynamicznej, posiada zdolność tłumienia drgań oraz dzięki właściwemu doborowi łożysk, materiałów i obróbki cieplnej zapewnia małe opory ruchu i dokładność w długim okresie użytkowania. Zrealizowane zostało to dzięki symulacji wytrzymałościowej CAE w pełnym zakresie od analiz strukturalnych, poprzez analizę drgań.

2. Eliminacja wibracji obrabiarki. Zastosowanie komputerowego systemu wspomagania projektowania z zastosowaniem obliczeń wytrzymałościowych wykorzystujących metodę elementów skończonych tzw. analizy mes pozwoliło na precyzyjne określenie stanu, zarówno całej konstrukcji jak i poszczególnych elementów już na etapie projektowania.

3. Automatyczny system smarowania. System smarowania monitoruje czas załączenia obrabiarki. Jeśli upłynie określony przedział czasowy na prowadnice oraz śruby kulowe dostarczany jest środek smarny z centralnego agregatu smarowniczego przez zadany, zaprogramowany czas trwania. Dodatkowo procedura ta działa przy każdej sekwencji załączenia tokarki.