Spółka Dobrowolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055487, o kapitale zakładowym 2.413.000 zł, w całości opłaconym, posiadająca NIP 6971897585, REGON 411008408

Rozpoczęła swoją działalność 10 lutego 1998 r. Siedziba firmy znajduje się we Wschowie, w województwie lubuskim. Misją firmy jest dystrybucja wyrobów przemysłu motoryzacyjnego i związanego z tym przemysłem, a w szczególności zabudów samochodów ciężarowych.

Naszymi klientami są:

gospodarka komunalna, wodociągi i kanalizacja,
drogownictwo
lotniska
Naszą misję realizujemy poprzez:

współpracę handlową i kooperacyjną ze znanymi europejskimi firmami,
zakupy licencji know-how,
wytwarzanie wyrobów we własnych zakładach produkcyjnych

Aktualności

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.