CA331

Materiał chętnie stosowany w przemyśle drzewnym i samochodowym, głównie w postaci dysków.