OSC95

Separatory wodno-olejowe serii OSC zaprojektowano w celu separacji wody od oleju.Urządzenie posiada wielostopniową filtrację z zastosowaniem filtrów oleofilnych jak i węglowych.Po odseparowaniu olej gromadzony jest we wkładach separatora,a oczyszczona woda może być odprowadzona bezpośrednio do kanalizacji.

Wydajnośc separatorówjest obliczona w oparciu o sprężarkę pracujacą przy 7 bar przez 12 h na dobę.Przyjeto,iż zawartość oleju w kondensacie wynosi 15mg/l.

Dane podano dla wydajności sprężarki FAD 75L/S.

Przykład:cykl pracy-20h/dobę;wydajność sprężarki FAD;75l/s;warunki pracy:tem otoczenia 35C;wilgotnośc względna 60%.

75 x 1,66=124,5 l/s.

Dla systemu ze sprężarką o wydajności 75l/s należy podłączyc separator OSC355

Temperatura otoczenia 15C;wilgotność względna 60%: 180

Temperatura otoczenia 25C;wilgotność względna 60%: 95

Temperatura otoczenia 35C;wilgotność względna 70%: 45