ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

al. Wojska Polskiego 31/8
70-473 Szczecin
Polska