ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

al. Wojska Polskiego 31/8
70-473 Szczecin
Polska
+48 91 852 25 95