WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH

ul. Wawrzyniaka 37
60-502 Poznań
Polska
+48 61 847 54 22
+48 61 624 37 64