TTcomm SA jest jednym z największych dostawców usług satelitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma posiada niezbędne świadectwa i certyfikaty do działania na rynku światowym i krajowym, w tym uprawniające do współpracy z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Sojuszem Północnoatlantyckim. Od 1997 roku Spółka dostarcza usługi satelitarne dla instytucji rządowych i partnerów biznesowych, a od roku 2007 została umieszczona w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla gospodarki i obronności kraju.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.