Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

ul. Mostowa 27
61-854 Poznań
Polska
+48 61 852 49 05