PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Polska
+48 61 626 61 93
+48 61 626 61 92