PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Polska