APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej s.c.

Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Polska
+48 22 205-89-00
+48 22 205-89-01
Edukacja i szkolenia