Przedstawiamy Państwu szeroką ofertę pomostów pływających, stosowanych w nowoczesnym budownictwie przystani jachtowych, pomostów rekreacyjnych, kąpielisk i falochronów.

Sprawdzone wieloletnim użytkowaniem rozwiązania konstrukcyjne pływaków siatkobetonowych, czynią je niezwykle odpornymi na niszczące działanie fal, wiatru i lodu nawet w najsurowszych warunkach klimatycznych. Stosowane przez nas technologie gwarantują zmniejszenie kosztów wykonania o ok. 30% w stosunku do klasycznych rozwiązań hydrotechniczncyh. Ponadto pomosty pływające zapewniają bardzo dużą funkcjonalność bezproblemowej zmiany ich konfiguracji oraz etapowej rozbudowy przystani.

W zakres naszych usług wchodzi:

doradztwo techniczne,
kompleksowe wykonawstwo oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego włącznie,
dostawa komleksowego wyposażenia portowego, tj.; knagi, pachołki, drabinki, odnogi cumownicze, postumenty oświetleniowo – zasilające, odbijacze, pompy do opróżniania zbiorników ściekowych, lampy nawigacyjne.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.