System monitoringu MSP

System automatycznego monitoringu deformacji MSP jest dedykowanym rozwiązaniem do współpracy z wysoko-precyzyjnymi tachimetrami SOKKIA NET/TOPCON MS.

Oprócz tachimetru o dokładności kątowej 0,5” i dokładności pomiaru odległości 0,1 mm w skład systemu wchodzi oprogramowanie do konfiguracji systemu (do zbierania i analizy pomiarów, oraz moduł do monitorowania zmian i generowania raportów/alarmów), system komunikacji tachimetr-komputer (jednostka centralna i jednostka komunikacyjna) oraz dodatkowe akcesoria jak zestawy pryzmatów, uchwytów, okablowanie

Zaletą systemu MSP jest skalowalność dostosowywana do wielkości i specyfiki projektu.

System MSP Light – idealny dla każdego dla kogo monitoring jest jedynie częścią prac pomiarowych i nie wymaga ciągłego działania i automatycznej kontroli. W skład systemu wchodzi oprogramowanie instalowane w pamięci tachimetru (obok standardowego programu pomiarowego) oraz moduł na PC służący do późniejszej analizy wyników i tworzenia raportów. Mimo tego, że jest to najprostsza wersja systemu, posiada on wyrafinowane funkcje jak np. cykliczny i automatyczny pomiar zdefiniowanych celów różnego typu (pryzmat, folia) i zbieranie danych do pamięci instrumentu.
System MSP dla jednego tachimetru – idealne rozwiązanie do niewielkich projektów lecz wymagająca permanentnej kontroli i monitorowania deformacji. Dane zbierane cykliczne i automatycznie przez tachimetr trafiają do jednostki centralnej i komunikacyjnej skąd wysyłane są do oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC w biurze. Dzięki modułowi kontrolnemu użytkownik może zaprogramować np. definiować tolerancje odchyłek pomiarów, których przekroczenie jest podstawą generowania alarmów. Informacje o tym są automatycznie wysyłane do operatorów w postaci SMS lub emaila i informują o niepokojących zmianach w strukturze obiektu.
System MSP dla dwóch lub więcej tachimetrów – system przeznaczony do większych projektów jak monitorowanie długich tuneli czy dużych obiektów.