Soczewki Omega

Omega to specjalistyczne soczewki okularowe przeznaczone dla dalekowidzów posiadających bardzo duże wady wzroku.

W soczewkach OPTILAST Omega firmy SZAJNA możliwe jest uzyskanie relatywnie niewielkiej grubości w środku optycznym przy dużych mocach.

Dla dalekowidzów posiadających duże i bardzo duże wady wzroku.

W połączeniu z odpowiednim doborem oprawy (najlepiej plastikowa, możliwie najmniejsza, o najbardziej owalnym kształcie oraz środkach tarcz pokrywających się ze źrenicami) można uzyskać bardzo dobre efekty wizualne nawet pomimo mocy sięgających +24 dpt.
Brak wyraźnie zarysowanego pola widzenia i asferyczna konstrukcja.