Joshi

Design dla wymagających.
Joshi to kolekcja świadoma trendów kolorystycznych, ujmująca ideą wybiegającą poza wszelkie schematy, zaskakująca zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie.
Ich forma pobudzi wyobraźnie kobiet i mężczyzn niestroniących od ekstrawagancji i otwartych na innowacyjność.