Ala Octa - śródoperacyjna tamponada 1.76 g/cm3

working