Blue Rhexis

Preparat Blue Rhexis jest sterylnym, apyrogennym płynem do barwienia tkanek zapewniającym widoczność włókien tkankowych. Stosowany jest w chirurgii przedniego odcinka oka podczas usuwania zaćmy. Używany jest głównie do barwienia torebki przedniej soczewki w celu ułatwienia i zmniejszenia ryzyka podczas wykonywania kapsuloreksji.