Piły trakowe UHS

Najnowsze rozwiązanie firmy MARMILAME, piły trakowe typu UHS (Ultra High Speed), zostały specjalnie opracowane na potrzeby nowoczesnych, szybkich traków o dużej szerokości cięcia. Wysokie parametry jakościowe pił, zostały osiągnięte poprzez selekcję materiału wsadowego, nowoczesny proces technologiczny oraz ścisłą jego kontrolę.

Charakterystyka.
Piły produkowane są ze specjalnej stali C60, o podwyższonej zawartości węgla i pozbawionej szkodliwych zanieczyszczeń. Specjalnie rowki na bocznych powierzchniach mają za zadanie lepszą penetrację mieszanki ściernej. Rozciągnięcie taśmy powyżej granicy plastyczności ma na celu zarówno wyprostowanie jak i usztywnienie piły.

Piły produkowane są na konkretną długość, stosownie do zamówienia klienta. Przekrój poprzeczny pił jest dobierany wg standardów MARMILAME lub pod potrzeby klienta.