Narzędzia diamentowe do maszyn FORVET

Fazowanie otworów

Ten typ narzędzi ma zastosowanie w dwu dziedzinach:

Szkło hartowane

W chwili obecnej coraz więcej szkła płaskiego poddawane jest hartowaniu, ma to na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania.
Małe wyszczerbienia krawędzi otworów mogš być przyczynš pęknięć arkuszy szkła w procesie jego termicznej obróbki i właœnie z tego względu stosowane jest fazowanie krawędzi otworów. Szerokoœć fazki dla tego procesu jest w zakresie od 0,3 do 2 mm.

Szkło konstrukcyjne

Przy produkcji szklanych elementów architektonicznych oraz instalacyjnych stosuje się szersze zfazowania w zakresie od 5 do 30 mm

Combi system

Zastosowanie:
- szkło płaskie konstrukcyjne
- szkło samochodowe
Zalety:
- wiercenie i fazowanie w jednej operacji
- fazownik regulowany do gruboœci szkła

Combi/S (segmentowy) system

Zastosowanie:
- szkło płaskie konstrukcyjne
Zalety:
- wiercenie i szerokie zfazowania w jednej operacji
- fazownik ustawiany do gruboœci szkła