Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik metodyczny dla III klasy szkoły podstawowej

Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego:

Podręcznik nr KR-13-01/10-KR-4/14 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10.

Numer Imprimatur
- dopuszczenia do druku

Nr 775/2014 dnia 18.04.2014r.