Gdy Pan mówi do serca. autor: ks. Gaston Courtois

21 rozdziałów, z których każdy zawiera po kilka lub kilkanaście wyodrębnionych paragrafów utrzymanych w stylu jakby bezpośrednich słów Pana Jezusa, które można czytać rozdziałami albo na wyrywki, wykorzystując poszczególne teksty jako podstawę do osobistych rozważań. Książeczka może być też pomocna podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Mogą z niej korzystać księża, osoby konsekrowane i świeckie w każdym wieku.

Święty Augustyn często powtarzał, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to na swoim miejscu jest wszystko inne. Wtedy człowiek wyraźnie słyszy, że On mówi do serca. Wystarczy słuchać. Dowodem choćby ta niezwyczajna książka. Powstawała przez lata. Jej Autor, ks. Gaston Courtois (1897-1970), w notesie, z którym się nie rozstawał, zapisywał myśli, jakie zdawał się słyszeć podczas swych codziennych rozmów z Panem. Rozmawiał zaś o wszystkim, do czego zachęcał go sam Bóg. „Patrz na Mnie. Mów do Mnie. Słuchaj Mnie z miłością – notował ks. Courtois – abyś stawał się choć trochę do Mnie podobny. Czy nie zdążyłeś się już przekonać, że w dziesięć minut mogę wlać ci do serca więcej światła niż najmądrzejsze książki?”.
W jednym z notatników ks. Courtois, bo przekładany tekst jest ledwie skromnym wyborem, znajdujemy słowa: „Każdy ma prawo do tego światła, jakie zapalam w tobie”. Mimo to po raz pierwszy myśli te ukazały się drukiem dopiero w 1976 roku, sześć lat po śmierci Autora, niemniej od chwili ich upublicznienia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Teraz w końcu trafiają do polskiego Czytelnika.

tłum:
Lilla Danilecka
wydawnictwo:
Promic
rok wyd.:
2014
ISBN:
978-83-7502-490-6
oprawa:
twarda
format:
105 x 165 mm
liczba stron:
296

Spis treści

Słowo wstępne 5
Słuchaj Mnie i mów do Mnie 11
Trwaj we Mnie i przyjmuj Mnie 25
Myśl o Mnie 39
Kochaj w zjednoczeniu ze Mną 49
Proś Mnie o żywą wiarę 81
Wzywaj Ducha Świętego 87
Trwaj w ofiarowaniu 99
Liczę na twoją współpracę 109
Cierpienie jest warunkiem życia 127
Bądź pokorny 139
Zaufaj Mi 147
Włącz się w moją modlitwę 161
Daję ci mój pokój i moją radość 175
Proś Mnie o zrozumienie tajemnicy Eucharystii 183
Najważniejszym celem ewangelizacji jest wzrost miłości w sercach ludzi 199
Bądź dobry, miłosierny, otwarty na ludzi i życzliwy 213
Żyj dziękczynieniem 227
Módl się więcej do Maryi 235
Czego oczekuję od moich wybranych? 249
Patrz z ufnością w oczy śmierci 271
Ostatnia rozmowa 287