OBYCZAJNY STRÓJ - Tablice na front kościoła informujące o stosownym stroju i wyłączaniu komórek.

al. Kościuszki 46/3
90-427 Łódź
Polska