Promiennik podczerwieni IR IZOTERMA

Promiennik IR IZOTERMA polecamy stosować tylko do szczególnych miejsc, pomieszczeń, gdzie wyjątkowo zimna podłoga wydziela przenikliwy chłód i wymaga ogrzewania: zakrystia, kaplica, stanowisko organisty, chórzystów, miejsce przewodniczenia, a także pomieszczeń zaplecza np. toaleta. Chodzi o to, aby ogrzać podłogę, na której osoba stoi lub siedzi aby wyposażenie np. ławki nie zasła­niały promieniowania cieplnego padającego na podłogę. Nie polecamy stoso­wania promienników tam gdzie, ze względu na duże zagęszczenie osób lub ławek, nie ma możliwości, aby promieniowanie cieplne dotarło do nóg ogrze­wanych osób, gdyż promieniowanie cieplne będzie ogrzewało - przegrzewało głowę, ramiona.
Promienniki IR IZOTERMA zamontowane w w/w pomieszczeniach zapewniają komfort cieplny - natychmiastowe ciepło. Ogrzewają podłogę oraz daną strefę wolną od przeszkód np. ławek. W dużych pomieszczeniach, np. zakrystii promiennikiem IR IZOTERMA za­wie­szo­nym na ścianie można ogrzewać wydzie­loną strefę przeby­wa­jących tam osób lub całe pomieszczenie.