Książka- Ochrona zdrowia pracujących. Obowiązki pracodawców w ujęciu aktualnych przepisów prawnych

Publikacja to kompendium wiedzy z zakresu przepisów prawnych, które to regulują całokształt powinności pracodawcy w zakresie tworzenia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy. Na końcu przewodnika zamieszczono załączniki zawierające wzory wymaganych dokumentów oraz wykazy konieczne do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pracowników.