Firma Mor­feusz jest wiodącym pro­du­centem kołder, poduszek, bielizny poś­cielowej, pod­kładów ochronnych na materac oraz dostawcą sze­rokiej gamy pro­duktów frotte. Ponadto spec­jal­izujemy się w pro­dukcji galanterii stołowej.

Naszymi odbiorcami są głównie hotele, pen­sjonaty, placówki opieki zdrowotnej i restau­racje. Sprawnie dzi­ałający sklep inter­netowy zapewnia klientom indy­wid­u­alnym łatwy dostęp do naszych produktów.

Bazując na wysokiej jakości tkan­inach, nowoczesnym parku maszynowym i pro­fesjon­alnym zespole spec­jal­istów, jesteśmy dobrym part­nerem dla naszych klientów.

Jeśli szukają Państwo pro­fesjon­alizmu, doświad­czenia, źródła niebanalnych rozwiązań i sukcesu, to są Państwo w dobrym miejscu.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.