Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" funkcjonuje w formie stowarzyszenia i zgodnie z zapisami jego Statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego działanie ukierunkowane jest na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

W skład Stowarzyszenia wchodzą 4 gminy powiatu olkuskiego: Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, natomiast nadzór nad jego działalnością sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

Siedzibą LGD jest gmina Klucze – ul. Partyzantów 1.

Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmuje działania mające na celu wpływanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.