MORSKI INSTYTUT RYBACKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
Polska
+48 58 735 61 10