KK Polska Sp. z o.o. FOOD & NON FOOD IMPORT

ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Polska
+48 58 620 56 31
-