Misja Instytutu Badania podstawowe i stosowane prowadzone przez Instytut dotyczą przede wszystkim obszarów żywności i żywienia, biologii rozrodu oraz zdrowia człowieka. Jednocześnie podejmowane są działania komplementarne obejmujące kształcenie i rozwój kadry naukowej oraz budowanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem w ramach wdrażania efektów badań. Interdyscyplinarny zespół pracowników składa się ze 140 naukowców i 30 doktorantów pracujących w 12 zakładach, 5 laboratoriach i 5 pracowniach zintegrowanych. Działalność pracowników Instytutu skupia się na rozwiązaniu problemów o znaczeniu regionalnym jak również globalnym w zakresie:

Jakości i bezpieczeństwa żywności - poprzez badanie wzajemnych interakcji pomiędzy składnikami żywności a organizmem człowieka; identyfikację, ocenę i wdrożenie strategii doskonalenia wartości odżywczych i prozdrowotnych żywności; oraz rozpoznanie istoty, następstw i leczenia niepożądanych reakcji organizmu na składniki żywności – w tym nietolerancji, alergii i patogenności;

Biologii rozrodu - poprzez prace badawcze nad przyczynami niepłodności człowieka i zaburzeniami rozrodu zwierząt; wprowadzenie nowych technik terapeutycznych i metod biotechnologicznych w celu zapobiegania i leczenia niepłodności; a także opracowywanie narzędzi służących ochronie bioróżnorodności produkcji zwierzęcej i wybranych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem;

Zdrowia - w odniesieniu do osiągnięcia i utrzymania wysokiego komfortu życia człowieka z naciskiem na rozpoznanie mechanizmów oddziaływania żywności i środowiska w profilaktyce otyłości, cukrzycy typu 2, alergii i innych chorób dietozależnych.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.