Router pokładowy RP-110

Dostęp do sieci WAN zapewnia 13 interfejsów. Sieć teleinformatyczną można kształtować za pomocą komutacji strumieni PDH, ich podstrumieni oraz kanałów traktów ramkowanych zgodnie z opisanymi dalej trybami, jak również przy współpracy z podobnymi urządzeniami, do tworzenia struktury sieci.
Router w zestawionej sieci zapewnia usługi routingu (trasowania), a także usługi zarządzania przez WWW i konsolę. Dostęp do sieci WAN realizowany jest od strony sieci lokalnej poprzez 5 udostępnionych interfejsów sieci Ethernet.