POL-EKO-SYSTEM 2019

+48 61 869 2285
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Przemysł wodno–kanalizacyjny
Odnawialne źródła energii
Petrochemia

Organizatorzy