HydroSilesia & MELIORACJE 2017

2017-10-25 - 2017-10-26
Sosnowiec, Polska
Wystawcy: 29

Miejsce Targowe:
Przemysł wodno–kanalizacyjny
W dniach 25-26 października 2017 roku na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się siódme Targi Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych MELIORACJE oraz dziewiąte Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia.
Każdego roku targi MELIORACJE i HydroSilesia są okazją do spotkania się w jednym miejscu specjalistów w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Mogą oni zapoznać się z najnowszymi technologiami, poszerzyć własną wiedzę i przyjrzeć się bliżej nowoczesnym maszynom i urządzeniom. Imprezie tradycyjnie już towarzyszyły liczne seminaria i prezentacje.
Targom MELIORACJE i HydroSilesia towarzyszyło Śląsko-Zagłębiowskie Forum Wodne "Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi". Jego organizatorami były Stowarzyszenie Wodociągów Województwa Śląskiego, Śląski Klaster Wodny, Expo Silesia Sp. z o.o. i Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Sporym zainteresowaniem cieszył się również referat Henryka Koika z Gmbh "H2O GmbH. Specjaliści produkcji wolnej od ścieków i nasz wkład w ochronę środowiska oparty na przykładach, m.in. oczyszczania ścieków ze składowisk odpadów komunalnych".
Tegoroczne Targi MELIORACJE i HydroSilesia odbyły się dzięki partnerom: Śląskiemu Klasterowi Wodnemu, Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów SA i Stowarzyszeniu Wodociągowców Województwa Śląskiego. Impreza cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że już planowana jest edycja 2018.