FDI - Annual World Dental Congress 2016

2016-09-07 - 2016-09-10
Poznań, Polska
Wystawcy: 320
MEDYCYNA
W dniach 7-10 września 2016 roku w Poznaniu na terenie MTP odbył się FDI Annual World Dental Congress (Dobroczynny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI). Było to wydarzenie o charakterze naukowym połączone z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych (World Dental Exhibition) oraz obradami Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI. W Poznaniu pojawiło się z tej okazji 10 tysięcy osób, nie tylko z Polski, ale i zagranicy.
Oficjalnym językiem FDI Annual World Dental Congress był język angielski. Wszystkie sesje były więc tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Specjalnie dla gości 104. Światowego Kongresu Stomatologicznego miasto Poznań przygotowało wiele atrakcji kulturalnych m.in. przedstawienie "Elvis", musical "Evita" oraz koncert "I like Chopin". Dla prelegentów z zagranicy zorganizowano specjalnie "Polish Night", w czasie której mieli okazję poznać nieco bliżej polską kulturę i tradycję.
FDI Annual World Dental Congress po raz pierwszy odbył się w Polsce. Ta prestiżowa konferencja branżowa zgromadziła wybitnych ekspertów z 130 krajów świata. Patronat nad kongresem objęło m.in. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Naczelna Izba Lekarska. Organizacją zajęła się firma Exactus będąca od 25 lat organizatorem Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE oraz gospodarz imprezy - Międzynarodowe Targi Poznańskie. Odbywające się równocześnie targi stomatologiczne również cieszyły się ogromną popularnością. Zaprezentowało się na nich ponad 200 wystawców.

Galeria