FIMA - FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 2016

+51 (1) 381 00 00 Ext 5424
Gospodarka odpadami
Przemysł wodno–kanalizacyjny
Odnawialne źródła energii

Organizatorzy