Innowacje-Technologie-Maszyny (ITM) 2016

+48 61 869 2093
061 869 29 66
Proces produkcji
Maszyny produkcyjne
Obróbka metali
Inżynieria
Bezpieczeństwo i ochrona

Organizatorzy