ENEX / ENEX Nowa Energia & EKOTECH 2016

2016-03-30 - 2016-03-31
Kielce, Polska
Wystawcy: 151
ENERGETYKA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODARKA ODPADAMI
Jednym z aspektów zrównoważonego rozwoju kraju jest lepsze wykorzystywanie surowców energetycznych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. Dobrym miejscem do poszerzenia swojej wiedzy na temat energii odnawialnej były XIX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIV Targi Odnawialnych Źródeł Energii Nowa Energia, zorganizowane między 30 – 31 marca 2016 r. w Targach Kielce. Towarzyszyły im XVII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Oprócz ekspozycji targowej, dla zwiedzających zorganizowano tzw. EKO-FORUM, czyli bogatą ofertę konferencyjną i warsztatową. Dla najmłodszych przygotowano spotkania edukacyjne, podczas których dzieci dowiedziały się, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady i jakim procesom są później poddawane. Tematem przewodnim targów były sposoby wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii oraz jej użytkowanie, metody oszczędzania, systemy ciepłownicze i wytwarzanie ciepła. Podczas targów wystawcy prezentowali między innymi urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, piece kotłowe opalane biomasą oraz wiele innych. Dużą część targów stanowiła oferta firm z branży fotowoltaicznej. Podczas targów ENEX zorganizowano warsztaty dla rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów lokalnych, pt. „Energia z Biomasy w praktyce”. Natomiast konferencja „W trosce o klimat – efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych. Doświadczenia oraz możliwości rozwoju w nowej perspektywie” prezentowała wskazówki dotyczące zastosowania OZE w budownictwie, zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej. Oczywiście nie obyło się bez gali wręczenia nagród i wyróżnień. W targach uczestniczyło ponad 150 firm z branży ekologicznej i energetycznej. Szacuje się, że podczas trwania targów obecnych było ponad 4,5 tysiąca zwiedzających.

Galeria