KONMAK 2014

Proces produkcji
Plastik i produkty gumowe
Energetyka
Maszyny produkcyjne
Obróbka metali
Elektronika
Komputery i oprogramowanie

Organizatorzy