IDEAS 2014

2014-12-01 - 2014-12-04
Karachi, Pakistan
Wystawcy: -

Miejsce Targowe:
Karachi Expo Centre

University Road
Karachi Karachi, Pakistan

Bezpieczeństwo i ochrona
Przemysł obronny