FESPA Trend Theatre

2019-05-06 12:17:54
Każdego dnia Targów FESPA Global Print Expo 2019, odbędą się wykłady i prezentacje w ramach FESPA Trend Theatre. Zaproszeni goście, reprezentujący zarówno uznane marki z branży druku (np. HP, Epson, Kyocera), jak również odbiorców produktu, prezentować będą swoją wiedzę i osiągnięcia z zakresu prowadzenia biznesu drukarskiego, nowych ścieżek rozwoju, nowych technologii i rozwiązań, druku cyfrowego.

Więcej informacji na stronie: https://www.fespaglobalprintexpo.com/trend-theatre