ENERGETICS & INFOSTRADA & WSCHODNIE DNI KOOPERACJI 2017

2017-11-14 - 2017-11-16
Lublin, Poland
Exhibitors: 133
Energetics
W dniach 14-16 listopada na terenie Targów Lublin odbyła się 10. już, jubileuszowa edycja Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS. Jednocześnie odbyła się druga edycja Wschodnich Dni Kooperacji.
W czasie targów ENERGETICS zaprezentowało się około 200 wystawców. Jak zawsze nie zabrakło nowości i premier rynkowych. Dla przykłądu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź zaprezentowało autorskie rozwiązanie technologiczne, a dokładniej Serwisową Linię Kablową średniego napięcia.

Jak zawsze targi ENERGETICS połączone były z licznymi szkoleniami, wykładami i seminariami. Podczas jubileuszowej edycji eksperci skoncentrowali się na elektromobilności, efektywności energetycznej i niezależności energetycznej. Po raz trzeci odbyło się Forum Dystrybutorów Energii. W czasie jego trwania mówiono o aktualnych wyzwaniach taryfowych i przyczynach przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.  Natomiast w ramach Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego "Dobrosąsiedztwo 2017" rozmawiano o kierunkach rozwoju współpracy w zakresie budownictwa, logistyki i transportu.

W czasie Lubelskiej Gali Energetyki wręczono nagrody w konkursach "Forma promocji targowej" oraz "Produkt Roku Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS". Oprócz tego wyłoniono laureata Pucharu Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. W tym roku Produktem Roku została technologia lokalizacji uszkodzeń i przywracania zasilania w skompensowanych sieciach firmy SCHNEIDER ELECTRIC oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Wschodnie Dni Kooperacji to nie tylko spotkania z wystawcami, ale i spotkania brokerskie w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani wdrażaniem nowości w swoich firmach i pozyskiwaniem dofinansowań mogli porozmawiać z brokerami i doradcami na stoisku Agencji Rozwoju Przemysłu.
W czasie trzech dni trwania Wschodnich Dni Kooperacji swoje produkty przedstawiło niemal 200 wystawców, z kraju i zagranicy. Nie zabrakło przy tym produktów nowych na rynku i innowacyjnych pod względem technologicznym. W tym toku najefektywniejszym rozwiązaniem technologiczno-organizacyjnym w zakresie energetycznym uznano gamę rozłączników napowietrznych firmy ALPAR. Dyplom unania powędrował do Politechniki Lubelskiej za promowanie nauki wśród ludzi młodych na targach.

Jak zawsze nie zabrakło podsumowań, wspomnień i planów na przyszłość. Targi uroczyście otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju Artur Szymczyk. Przy okazji wręczył Medal 700-lecia miasta Instytutowi Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku, firmie ELMAX Sp. z o.o. i ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o. Odznaczono ponadto same Targi Lublin S.A. Medal odebrał Prezes Zarządu Robert Głowacki i Wiceprezes Piotr Oraczewski.

Targi Infostrada to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu materiałów i urządzeń, które tworzą infrastrukturę komunikacji elektronicznej, usług związanych z budową sieci oraz wykonawstwem sieci szerokopasmowych. Po raz kolejny uczestnicy mieli świetną okazję, by zapoznać się z wszelkimi nowościami dotyczącymi infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budowy sieci szerokopasmowych. Zaprezentowano możliwości zastosowań teleinformatyki również w obszarze nauki, finansów oaz biznesu. Firmy telekomunikacyjne miały również okazję zapoznać się ze szczegółami projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Targi Technologii Szerokopasmowych wpisują się w działania na rzecz skutecznego wdrażania strategii rozwoju informatycznego. W tym roku dużą popularnością cieszyły się rozwiązania przedstawiające systemy i produkty przeznaczone do budowy regionalnych i miejskich sieci szerokopasmowych. Targom towarzyszyły ciekawe  wykłady i prezentacje, poświęcone tematyce urządzeń i nowych technologii.

Lublińskie targi Energetics, Infostrada oraz Wschodnie Dni Kooperacji po raz kolejny zakończyły się sukcesem.

Why trade shows with superexpo.com?

Before trade shows

Get ready for the trade show:

 • See exhibitors' product news.
 • See the list of exhibitors.
 • Stay up to date thanks to trade shows news.
 • Check out the map of stands at the trade show.

And all this on superexpo.com and in free app on your smartphone!

During the trade shows

Use the mobile application:

 • An interactive map will help you reach the exhibitor you are looking for.
 • The QR code scanner eliminates the need to collect leaflets and folders - EVERYTHING ON YOUR PHONE.
 • You will create a list of your favorite exhibitors and products, the program of the fair will make sure you DO NOT MISS THE INTERESTING EVENTS.
 • You will see the details of the exhibitors' products offered on their personalized profiles.

After trade shows

You didn't see everything?

 • Exhibitor profiles will provide information on the full offer.
 • You will remember the whole event thanks to the exhibitors' interactive stands with products and news.
 • Full coverage will allow you to see the trade shows again.

Gallery